Chào cả nhà,
Qui định về việc ban nick của thành viên như sau, khi thành viên nào vi phạm 1 trong các điều trong
nội qui sẽ xử lý như sau :


+ Vi phạm lần 1 : ban nick 1 tuần.
+ Vi phạm lần 2 : ban nick 1 tháng.
+ Vi phạm lần 3 : ban nick 3 tháng.
+ Vi phạm lần 4 : ban nick 6 tháng.
+ Vi phạm lần 5 : ban nick mãi mãi + del all bài viết.

Mong các SMod, Mod làm việc theo qui định này và mọi người đừng vi phạm kẻo bị ban nick !
Các thành viên vi phạm được update tại đây !

Bài viết khác cùng Box :