Con trượt là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thiết bị dẫn hướng bao gồm thanh trượt để tịnh tiến nhanh dần đều.
Hệ thống này đóng vai trò giúp cho máy móc hoạt động đúng hướng, chuẩn mực hơn,...